Kulak Delme
Kulak Delme

Kulak Delme

 

Kulak deldirme, kulak memesinde veya kulağın diğer kısımlarında takı takılabilecek şekilde delikler açma uygulamasıdır. Kulağın seçilen kısmına bağlı olarak, iğne veya delici tabanca gibi aletler kullanılarak yapılır. Standart kulak delme, yani kulak memesinden yapılan delmenin yanı sıra kulak bölgesine göre adlandırılan çeşitli kulak deldirme şekilleri vardır.

 

Kulağın yaklaşık olarak 15 farklı yerinde deldirme işlemi yapılabilmektedir. Bunlar arasından seçim yaparken her kulağın farklı olduğunu ve bir kişinin kulağına iyi gelenin bir başkasının kulağı için uygun olmayabileceğini unutmamak gerekir.

 

Kulak Lobu: Kulak deldirme uygulamalarının en yaygın olanıdır. Kulağın yumuşak alt kısmına delme işlemi yapılır ve diğer seçeneklere göre daha az ağrılıdır. Genellikle ebeveynlerin gözetimi altında erken yaşta yapılabilmektedir.

 

Enine Lob: Geleneksel kulak lobu delme işleminde olduğu gibi enine lob da alt kulağın delinmesi anlamına gelir. Aralarındaki temel fark, küpe ucunun kulak memesinin içinden yatay olarak geçmesidir. Bu uygulamada küpenin tek görünen kısmı vardır.

 

Üst Lob: Lobdan daha yüksekte yapılan kulak delme işlemidir. Kulağın boyutuna bağlı olarak lob boyunca 2, 3 veya 4 ayrı delik yapılması mümkündür.

 

Sarmal: Kulağın üst yumuşak kulak kıkırdağına uygulanan kulak deldirme işlemidir. Sarmal alanında sinir uçları bulunmamaktadır bu nedenle delme sırasında yalnızca hafif bir batma hissedilebilir. Üst kulak boyunca üst üste oturan, çift sarmal ve üçlü sarmal adı verilen 2 veya 3 sarmal şeklinde kulak delme işlemi yapılabilir.

 

İleri Sarmal: Üst kulağın orijinal sarmal bölgesinden daha alta yerleştirilen, kıkırdak kulak delme uygulamasıdır. Kulağın üst kıvrımı boyunca kıkırdağın öne doğru eğimli olduğu yere delme işlemi yapılır.

 

Kıkırdak: Kulağın daha sert kıkırdağına yapılan kulak deldirme kıkırdak uygulaması için, çok sayıda nokta bulunur ve tamamen kişinin tercihine göre delme yapılır. İyileşme süreci kulak memesi deldirmeye kıyasla biraz rahatsızlık verici olabilir. Kıkırdak kulak deldirme işleminin tamamen iyileşmesi dört ay ile bir yıl arasındadır.

 

İç Kıkırdak: İç kulağın kıkırdağında yapılan delme işlemine daith piercing adı verilmektedir. Kulak içinden geçen kıkırdağın en iç kısmında delik açılır. Her ne kadar kulağın yapısına bağlı olsa da bu bölge delinmesi zor bir kıvrımdır.

 

Tragus: Bu uygulamada doğrudan yanağa yakın kulak kanalının önü yani küçük kıkırdak çıkıntısı delinir. Bu bölge kulağa dokunulduğunda bir yandan diğer yana hareket ettiği hissedilen sivri uçtur. Tragus bölgesi kalınsa delme işlemini yapmak zor olabilir. Konumu nedeniyle daha fazla ağrı hissedilebilir.

 

Anti-Tragus: Anti-tragus kulak kıkırdağının yükseltilmiş dikey kısmında, tragusun karşısında ve kulak memesinin biraz üzerinde bulunur. Kıkırdak kulak delme işlemi olarak bilinse de kulağın yumuşak kısmına yakın olması nedeniyle daha az ağrılıdır.

 

Kabuğu: Adını kulağın iç kısmının deniz kabuğu gibi görünmesinden alır. İç deniz kabuğu ve dış deniz kabuğu olarak bilinen iki tür kulak deldirme uygulaması mevcuttur. Kulağın tam olarak orta kısmı delinir.

 

Snug: İç kıkırdak kulak delme işlemidir. Kulağın dış kenarına en yakın iç kıkırdak boyunca delme uygulaması yapılır. Sarmalın tam karşısında olduğu için anti-sarmal olarak da adlandırılır. Kulağın iç kısmından ve kulağın dış kenarının ortasından geçtiği için iki ayrı delik gerektirir.

 

Endüstriyel: Endüstriyel kulak deldirme işlemi, kulağının iki farklı yerden (ön sarmal ve kulak arkası) delinmesini gerektirir. İşlem tamamlandıktan sonra, iki delik arasına gelecek şekilde küçük bir çubuk yerleştirilir ve çubuğun yerinde kalmasını sağlamak için her bir uç, küçük bir bilye kullanılarak sabitlenir. Çubuk, dış kıkırdak boyunca görülebilir.

 

Kale: Anti sarmalda üst iç kulakta, daith ve kulak kanalının üzerinde yatay bir kıkırdak delme işlemidir. Kulağın tepesine en yakın çıkıntı boyunca iç kıkırdakta delme işlemi yapılır. Kabuğun ön ve iç kısmını ayıran sırtın üzerine dik olarak yerleştirilir.

 

Orbital: Özel olarak tasarlanmış tek küpe ile birleştirilen kullanımlar için iki ayrı deliğin açıldığı kulak delme işlemidir. Genellikle kulak memesine uygulansa da kıkırdak üzerine yerleştirilen versiyonları da bulunmaktadır.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014